Yr Ysgubor

Mae’r bwthyn yn cysgu 4 yn gyfforddus ac mae yna wely soffa yn y lolfa. Mae’r adeilad yn llawn cymeriad , gyda waliau cerrig, a’r drws stabal gwreiddiol. Roedd yn rhan o fferm geffylau hyd at yr wythdegau.

  • Mae un ystafell wely ddwbwl fawr yma, sydd a digon o le ar gyfer cot babi.
  • Ystafell wely sengl.
  • Lloft agored gyda gwely isel.
  • Mae gwely soffa yn y lolfa.
  • Cegin a lle i fwyta.
  • Lolfa gyda theledu 37 modfedd.
  • Ystafell ymolchi, gyda baddon a chawod.
  • Ystafell gyda pheiriant golchi, ac haearn smwddio.
  • Gardd fechan gyda chelfi gardd.
  • wifi, sky freeview, dvd , haearn smwddio, meicrodon, sychwr gwallt, cot, cadair i fabanod, peiriant golchi.

*Nodwch nad yw’r llofft agored yn addas ar gyfer plant bach ac ymwelwyr sy’n llai abl. Mae grisiau yn arwain i’r bwthyn.