Y Lleoliad

Mae Sanclêr yn dref farchnad hanesyddol yng Ngorllewin Sir Gaerfyrddin ac yn agos at ffin Sir Benfro. Adeiladodd Y Normaniaid gastell ac eglwys yma. Dyma un o gadarnleoedd terfysgoedd  Beca yn 1840, pan wrthwynebodd ffermwyr a gweithwyr amaethyddol y drefn o godi toll am ddefnyddio’r ffyrdd.Mae’n debyg fod nifer o Ferched Beca yn yfed yn y ffermdy drws nesaf i Ysgubor Bryncerau gan fod yr adeilad yn dafarn yn y cyfnod hwnnw.

Fe welwch sawl cyfeiriad at y twrch trwyth yn Sanclêr. Yng Nghainc Culhwch ac Olwen yn y Mabinogi, fe fu’r Brenin Arthur a’i ryfelwyr yn erlid y twrch trwyth ar hyd De Cymru a De Orllewin Lloegr , ac mae’n debyg i’r creadur redeg dros y bont yn Sanclêr.

Mae Ysgubor Bryncaerau hefyd:

  • 5 munud mewn car o Dalacharn. Dyma oedd cartref y bardd a’r llenor Dylan Thomas o 1949 tan ei farwolaeth yn 1953. Y gred yw taw dyma yw’r dref ddychmygol Llarregub yn un o’i  weithiau enwocaf, Dan y Wenallt.
  • 10 munud mewn car o Gaerfyrddin, tref hynaf Cymru.
  • 15 munud mewn car o draethau bendigedig Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
  • 20 munud mewn car o Arberth, sy’n enwog am ei siopau unigryw.

Mae Ysgubor Bryncaerau mewn ardal dawel ond nid anghysbell.  A does dim angen archebu tacsi neu yrru yn y nosweithiau. Mae 4 tafarn, tai bwyta, siopau bwyd cyflym o fewn munudau ar droed.
Yn ystod y dydd, gallwch gyrraedd 2 gigydd sydd wedi ennill gwobrau lu, siop fara, siop fwyd sydd â
pheiriant twll yn y wal, canolfan grefftau a dau fanc .

Atyniadau teuluol lleol yn cynnwys Parc Hamdden Oakwood, Fferm Folly,  Parc Hamdden Heatherton, Blue Lagoon a Sinema Vue yng Nghaerfyrddin.