Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Croeso!

Cewch eich croesawu drwy dderbyn basged o gynnyrch lleol (ymweliadau sydd oleiaf ddwy noson).

Bwthyn cartrefol a moethus mewn lleoliad canolog er mwyn ymweld â thraethau, mynyddoedd a threfi marchnad unigryw Gorllewin Cymru.

Mae Ysgubor Bryncaerau yn nhref fechan Sancler yng ngorllewin Sir Gaerfyrddin ac mae’r bwthyn, sy’n cysgu 4 + gwely soffa, newydd gael ei uwch raddio.

Mae mewn ardal dawel ond nid anghysbell.  A does dim angen archebu tacsi neu yrru yn y nosweithiau.

Barn ein Gwesteion

Diolch yn fawr am ddeuddydd hyfryd. Mae’r ysgubor yn brydferth, gwelyau cyfforddus a dillad gwely hyfryd, popeth yr ydych ei angen. Rydych yn siŵr o gael nifer fawr o gwsmeriaid hapus.

Mr D a Mrs R Cameron a’r teulu

Rydym wedi cael gwyliau bendigedig yn eich hysgubor, sy’n llawn cymeriad. Mae’r lleoliad yn gyfleus, gyda nifer o siopau unigryw yn Sanclêr ei hun. Ac mae Arberth gerllaw yn lle bendigedig gyda delis a siopau bychain hyfryd.

Mr a Mrs RobertsPontypridd

Fe wnaethom fwynhau ein gwyliau yn Ysgubor Bryncaerau. Mae’n fwthyn cysurus ac yn berffaith ar gyfer teulu o bedwar. Mae nifer o’r traethau o fewn ugain munud mewn car ac rydym wedi cael diwrnodau pleserus yng Ngogledd Sir Benfro hefyd. Diolch am y croeso cynnes.

Mr a Mrs PritchardSir Fon

Arhoswch Gyda Ni

Rydym yn gofyn am flaendal sy’n 30% o gost y gwyliau. Nid oes modd hawlio’r blaendal yn ôl.
Mae modd talu drwy drosglwyddiad banc (BACS) neu siec. Mae’r taliad llawn yn ddyledus 4 wythnos cyn diwrnod cyntaf eich gwyliau. Os nad oes modd  i chi gymryd eich gwyliau, gadewch i ni wybod cyn gynted â  bo modd os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru ail werthu’r gwyliau. Os y llwyddwn i’w ail werthu, byddwn yn ad-dalu’r swm hwnnw, ond nid y blaendal. Os na lwyddwn i werthu’r gwyliau, mae’r taliad cyflawn yn ddyledus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch drwy ffônio neu anfon e-bost.

Availability - Argaeledd

M T W T F S S
Loading...
<< Previous | Next >>
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31